Thêm Take Ownership vào Menu chuột phải

Take Ownership là gì? Take Ownership bạn có thể hiểu nôm na là chiếm quyền truy cập vào một tập tin hay folder. Vậy làm thế nào để Take Ownership? Trong bài viết này Thispc.vn sẽ hướng dẫn bạn thêm Take Ownership vào Menu chuột phải bằng cách chỉnh sửa trong Registry. Bây giờ khi bạn muốn chiếm quyền một tập tin hay folder nào đó chỉ cần chuột phải vào đó và chọn Take Ownership thôi. Rất đơn giản và nhanh chóng, thay vì phải chiếm quyền theo cách thủ công rườm rà mà mất thời gian.

Them take ownership vao menu chuot phai

Trước tiên, bạn hãy mở notepad lên và dán đoạn sau vào, sau đó hãy đổi đuôi txt thành reg và thực thi. Để thấy được đuôi file txt thì bạn cần phải hiển thị đuôi mở rộng trước nhé.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
@=”Take Ownership”
“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”
“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” && icacls \”%1\” /grant administrators:F”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
@=”Take Ownership”
“NoWorkingDirectory”=””

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
@=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” /r /d y && icacls \”%1\” /grant administrators:F /t”
“IsolatedCommand”=”cmd.exe /c takeown /f \”%1\” /r /d y && icacls \”%1\” /grant administrators:F /t”

Bây giờ Take Ownership đã nằm ở menu chuột phải của bạn rồi đó. Nếu như bạn muốn xoá Take Ownership khỏi menu chuột phải thì hãy sử dụng đoạn sau:

Nếu bạn lười có thể tải về Registry thêm Take Ownership vào Menu chuột phải mà mình đã tạo sẵn!

Như vậy là xong rồi đó. Chúc bạn thành công!

Content Protection by DMCA.com

Bình luận bài viết