Mang mục “Preview” trở lại menu chuột phải cho Photo viewer

Trong bài trước Thispc đã giúp bạn mang Photo viewer trở lại với Windows 10, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy mục “Preview” trên menu chuột phải dành riêng cho Photo viewer ở đâu trừ khi đặt nó là trình xem ảnh mặc định. Hôm nay xin mời các bạn tham khảo tiếp cách mang mục “Preview” trở lại menu chuột phải mà không cần phải đặt nó là trình xem ảnh mặc định, cách thực hiện vô cùng dễ dàng!

Photo viewer context menu windows 10 02

1. Mở Registry Editor (Windows + R > Nhập “Regedit”).

Preview step1
2. Đi đến khóa dưới đây:

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell

3. Tại đây bạn tạo 1 key mới và đặt tên là “Image Preview” bạn sẽ có đường dẫn như bên dưới

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\Image Preview

4. Tiếp tục vào đường dẫn trên và tạo tiếp 1 key mới đặt tên là “command”, bạn sẽ có tiếp đường dẫn bên dưới:

HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\image\shell\Image Preview\Command

5. Sửa Data value giá trị “(Defaut)” như bên dưới:

Preview step3

%SystemRoot%\System32\rundll32.exe “%ProgramFiles%\Windows Photo Viewer\PhotoViewer.dll”, ImageView_Fullscreen %1

Vậy là xong rồi đó, hãy thử ngay với bất kỳ hình nào bạn sẽ thấy mục “Image preview” ngay!

Nếu bạn thấy khó quá tải về file reg tạo sẵn tại link dưới, giải nén và chạy luôn nhé. Chúc các bạn thành công!

https://drive.google.com/a/taphuan.vn/file/d/0Bzrnp0IO3dwZblc5Y3NORGVhZEk/view?usp=sharing

Content Protection by DMCA.com

Bình luận bài viết