Kích hoạt Screen Saver trên Windows 10

Mặc định khi sử dụng các phiên bản hệ điều hành trước đây thì để kích hoạt Screensaver rất đơn giản, bạn chỉ cần vào Personalize là đã thấy tuỳ chỉnh Sreensaver rồi. Ở hệ điều hành Windows 10 thì Screen saver cũng nằm ở Personalize nhưng… Xem tiếp